ÚVODNÍ STRÁNKA

  ÚŘEDNÍ DESKA

  KONTAKT

  iQPARK science center

  HRY A KLAMY, putovní výstava

O Labyrintu Bohemia

Obecně prospěšná společnost Labyrint Bohemia byla založena za účelem rozšiřování poznání všech věkových kategorií populace, hledání nových forem využívání volného času, posilování pozitivních lidských hodnot s kladením důrazu na vzdělávání a sebepoznání. Prostředkem v tomto nikdy nekončícím procesu budou různé formy činností a služeb pro veřejnost, který svým obsahem slouží k naplňování cílů společnosti. Momentálně nejvýznamnější aktivitou společnosti je provozování a rozšiřování iQpark science centre, které se nachází v Centru Babylon v Liberci.

A) Hlavní činnosti:
1. Výzkum a vývoj didaktických pomůcek, zkvalitňování přípravy pedagogických pracovníků a studentů pedagogických středních i vysokých škol, formou seminářů a workshopů.
2. Vytváření univerzálního interaktivního prostředí pro poznávání (přístup všem skupinám uživatelů), obsahujícího kontaktní exponáty, demonstrující nejširší spektrum lidského poznání pořádáním výstav a putovních výstav, provozování science centra.
3. Vytváření možností pro efektivní a plnohodnotné volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých.
4.Organizace akcí volného času dětí a mládeže.
5. Mimoškolní výchova a vzdělávání v zařízení nezařazeném do sítě škol, školských zařízení a předškolních zařízení včetně dalšího vzdělávání dospělých, a to včetně seniorů.
6. Popularizace a propagace vědy a výsledků výzkumu.

B) Doplňkové činnosti:
1. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny.
2. Zprostředkování obchodu.
3. Vydavatelské a nakladatelské činnosti.
4. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím.
5. Hostinská činnost

Výroční zprávy a ostatní dokumenty ke stažení

Statut o.p.s.

Výroční zpráva Labyrintu Bohemia za rok 2010

Výroční zpráva Labyrintu Bohemia za rok 2009

Výroční zpráva Labyrintu Bohemia za rok 2008

Výroční zpráva Labyrintu Bohemia za rok 2007

Výroční zpráva Labyrintu Bohemia za rok 2006

Výroční zpráva Labyrintu Bohemia za rok 2005

Výroční zpráva Labyrintu Bohemia za rok 2004

Výroční zpráva Labyrintu Bohemia za rok 2003

Výroční zpráva Labyrintu Bohemia za rok 2002